Ramat Nedir ?

RAMAT, gözle görülmeyen altın parçacıklarının yakma ya da elektroliz yoluyla geri kazanılması işlemidir. Kuyumcu atölyelerinde altın işlenirken havaya, suya ya da toza karışan parçacıkların oranı yüzde 5'e kadar çıkabiliyor. Bu nedenle söz konusu kaybın en aza indirilmesi için bu işlemin yapılması gerekiyor. Atölyelerden toplanan atıklar, titan kazanlar içinde çok yüksek ısılarda yakılıp, altının dibe çökmesi sağlanıyor. Buradan elde edilen altın tekrar atölyelere yollanıyor. Ramatçılar bu işlemi Fason olarak işler

Atölyelerden sağlanan atıklar önce yüksek ısıda yakılır. Daha sonra bu killer titan kazanlar içinde kimyasal sistem kullanılarak altın geri kazanılır. Daha sonra dipte kalan çamur yüksek ısıda (potada) gümüş karışımı ile çamurdaki tüm metaller tekrar geri alınır. Metal olma esnasında çamur diğer kimyasallarla curufu oluşturur.


Curuf :
Cüruf, tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir.


Ocak:
Yüksek ısıda büyük potalar içerisinde toplanan ve çamurların rahat erimesi için katılan kimyasallarla birlikte yüksek ısıya maruz bırakılarak erime durumudur.


Analiz :
Labaratoar ortamında fitrasyon yada kupelasyon sisteminde (Madenler) değerli metallerin saflık derecesinin (1/10,000) mertebesinde ölçülüp sonuç verilmesidir.


Labaratuar işlemi:
Altın, gümüş ve çeşitli imitasyon ürünlerinde kullanılan renk, sertlik ve yumuşaklık veren katkı maddesidir.
 

Etiketler:

Ramat.Altın.İstanbul.İstanbul Ramat.kuyumcu.

Kuyumcu Ramat.Ramatcılar.Ramatcılık.Ramatcılar.